INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I ULLENSAKERSVØMMERNE

Ullensakersvømmerne innkaller til årsmøte 5.5.2021. Det avholdes på/fra Jessheimbadet kl 18:00. Slik situasjonen er nå i forhold til restriksjoner og smittevern vil møtet etter all sannsynlighet blir avholdt via Teams. For at vi skal ha kontroll på hvem som deltar, vil det denne gangen være nødvendig å melde seg på. Dette er i henhold til retningslinjer fra Norges Idrettsforbund. Påmelding kan gjøres vi denne link: Påmelding til årsmøtet
Ytterligere informasjon og sakspapirer blir tilgjengelig her så fort det er klart.

Våre siste nyheter