INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 I ULLENSAKERSVØMMERNE

Ullensakersvømmerne innkaller til årsmøte 5.5.2021. Det avholdes på Jessheimbadet kl 18:00. Dersom smittesituasjonen ikke gir rom for personlig oppmøte vil møtet bli avholdt via Teams.
Ytterligere informasjon og sakspapirer blir tilgjengelig her så fort det er klart.

Våre siste nyheter