Kontaktinformasjon

Funksjon Navn Tlf E-postadresse
Leder Linda Jansen 982 34 802 leder@ullensakersvommerne.no
Nestleder Harald Hammerseth 913 45 234 nestleder@ullensakersvommerne.no
Norges Svømmeskole     amanda@ullensakersvommerne.no 
Hovedtrener Ullensakersvømmerne Istvan Besenyi 468 08 652  istvanb74@gmail.com