Styret

Styret i Ullensakersvømmerne består av følgene personer og verv (2019/2020)

Verv Navn E-postadresse
Leder Linda Jansen leder@ullensakersvommerne.no
Nestleder Harald Hammerseth nestleder@ullensakersvommerne.no
Kasserer Hilde Kari Dahl/Runar Kletvang  
Styremedlem Mette Rogn  
Styremedlem

Jon Søbakk

 
Styremedlem

Vibeke Voksøy

Bjørnar Forthun

 
Varamedlem

Petter Nordbye