Trimparti

Vi tilbyr trim for voksne i svømmehallen på Allergot og Vesong (K-bygget).  

Allergot (12,5m langt): Mandager og torsdager kl 20:00 - 21:00. 
OBS. Man må være ute av garderobene senest kl. 20:45

Vesong (25m langt) : Mandager kl 20:00 - 21:00, tirsdager kl 20:00 - 21:00 og torsdager kl 20:00 - 21:00
 
Priser
Alt. 1: Hålvårskort kr 1300,- 
Alt. 2: Engangsbesøk kr 50,-