Hvalmerket

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen "Dykke", som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn. 

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende: 

- Kombinere hopp fra bassengkanten
- Dykke

- Orientere seg under vann
- Hente gjenstander til overflaten.
 
For påmelding gå inn på TryggiVann.no

hvalkurs_627x203.jpg