Pingvinmerket

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Gli", som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte. 

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende: 

- Kombinere aktivitetene hoppe 
- Flyte opp 
- Innta linjeholdning på magen i vannflaten 
- Gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem 
- Dreie over på ryggen 
- Gjøre beinspark i linjeholdning og puste. 

For påmelding gå inn på TryggiVann.no

pingvin_627x203.jpg