Selungenmerket

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Fremdrift", som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.


Etter endt kurs skal elevene beherske følgende: 

- Stupe ut på dypt vann 
- Svømme 12,5 meter på magen 
- Skifte retning 
- Svømme 2-3 meter mot startstedet 
- Stoppe 
- Flyte i 30 sekunder 
- Svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet. 

For påmelding gå inn på TryggiVann.no

crawl_selungen_627x203.jpg