Forfatter: Ullensakersvømmerne

Støtte til kjøp av utstyr

Ullensakersvømmerne har fått 75.000 kr i støtte fra Odal Sparebank. Dette er til anskaffelse av eget tidtakerutstyr som er nødvendig når vi etterhvert skal arrangere eget stevne. Odal Sparebank er hovedsponsor til Ullensakersvømmerne. Ullensakersvømmerne takker for støtten og et veldig...

Les mer