Folkebad

Folkebad

På grunn av dårlig oppmøte har vi dessverre vært nødt til å slutte med folkebad på Vesong.