Folkebad

Folkebad

På grunn av den pågående situasjonen med COVID-19 har vi for tiden dessverre ikke mulighet til å arrangere folkebad.

Folkebadet arrangeres hver fredag på Jessheim og Kløfta. Folkebadet følger skoleruta. Billetten koster kroner 30,- for barn og kroner 50,- for voksne.

Vesong
17:00 til 17:45 - Foreldre og barn
18:00 til 18:45 - Foreldre og barn
19:00 til 19:45 - Voksne

Allergot
17:00 til 17:45 - Foreldre og barn
18:00 til 18:45 - Foreldre og barn

Hver "time" (45 minutter) koster 30 kroner for barn og 50 kroner for voksne. Billett løses ved inngangen i forkant av hver time.

Alle barn som bader fra kl 17:00 og 18:00 ( og 19:00 på Vesong) må være svømmedyktige.

Barn som ikke er svømmedyktige eller er under 9 år må følges av en foresatt.

Veibeskrivelse Vesong

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM

VEIBESKRIVELSE NORDBY

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM

GJESTAD BO - OG AKTIVITETSSENTER

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM

VEIBESKRIVELSE LHL-SYKEHUSET

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM

VEIBESKRIVELSE ALLERGOT

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM

GJESTAD BO - OG AKTIVITETSSENTER

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM