Innkalling til ekstraordinært årsmøte august 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Ullensakersvømmerne.

Årsmøtet avholdes 16.08.2023 kl. 17.00 på Jessheimbadet (møtelokaler i første etasje).

Klubbens styre innkaller til ekstraordinært da styreleder valgt på årsmøte 2023 har trukket seg fra sitt verv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Ullensakersvommerne.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må̊ man ha vært medlem av Ullensakersvømmerne i minst én måned og betalt medlemskontingent innen 16.07.2023, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ullensakersvømmerne. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

Ullensakersvømmernes styre

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2023

Saksliste ekstraordinært årsmøte 2023

Styrets forslag til forretningsorden

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Valgkomiteens innstilling til nytt kontrollutvalg