Jessheimbadet

Det er nå bestemt at Ullensakersvømmerne får tildelt fire baner i Jessheimbadet morgen og kveld fra mandag til fredag. Lørdager og søndager er badet kun åpent for betalende publikum. Morgentreninger vil være fra kl. 06:15 til  kl. 07:45, ettermiddagstreninger starter kl. 16:30 og varer frem til kl. 20:30. Det er ennå ikke avklart hvordan fordelingen mellom de ulike partier blir, men alle kan påregne å få noen økter i Jessheimbadet og noen på Vesong.