kjopsbetingelser

Kjøpsbetingelser for Ullensakersvømmerne

 • Virkeområde

  Disse vilkårene gjelder for betaling av alle kjøp gjennom Ullensakersvømmerne (org nr 993 803 4219) sin nettside ullensakersvommerne.weborg.no.

  Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

 • Priser og betalingsvilkår

  Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Ullensakersvømmerne fremkommer på Ullensakersvømmerne sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

  Priser på alle øvrige produkter og tjenester fremkommer på Ullensakersvømmerne sin nettside.

  All betaling kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

 • Medlemsdata

  Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

 • Kundens plikter

  Den som er registrert som kunde hos Ullensakersvømmerne er ansvarlig for rettidig betaling i samsvar med de bestillinger kunden har foretatt via nettsiden.

  Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter/øvrige produkter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

 • Oppsigelse av medlemskapet

  Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år.

  Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Ullensakersvømmerne med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår.

  Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Ullensakersvømmerne innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

 • Reklamasjon

  Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos Ullensakersvømmerne etter at kunden har innbetalt avgift/kontingent, må kunden innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til Ullensakersvømmerne.

 • Reklamasjon

  Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos Ullensakersvømmerne etter at kunden har innbetalt avgift/kontingent, må kunden innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til Ullensakersvømmerne.

 • Angrefrist

  Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

 • Endring av vilkårene

  Ullensakersvømmerne forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.