Ny svømmehall vedtatt.

Etter mange år med politisk spill og diverse utredninger, så er det svært positivt at kommunestyret i går vedtok å bygge ny svømmehall på Gystadmarka, i tråd med de tegninger og planer som foreligger. Det vil åpne mange nye muligheter for oss som svømmeklubb, og ikke minst så vil det nye anlegget gi en god folkehelsegevinst og et langt bedre svømmeopplæringstilbud enn det kommunen kan tilby sine innbyggere i dag. Dette vil med andre ord være et anlegg som kommer både idretten, skolen og alle innbyggerne til gode.

Anlegget har en kostnadsramme på ca. 300 mnok, og er planlagt ferdigstilt i 2019-20. Ullensakersvømmerne har, som den største brukeren, hatt lederrollen i prosjektets brukergruppe, som består av alle fremtidige brukere og driftere av den nye svømmehallen. Det har vært avholdt flere møter, og vi er godt fornøyd med at samtlige grupper har fått anledning til å ytre sine synspunkter og ønsker knyttet til anlegget. Hovedfokus fra politisk hold har vært folkehelse og svømmeopplæring. Derfor var det viktig for oss som svømmeklubb å få være aktivt med i prosessen, slik at vi også fikk idrettens behov og ønsker på agendaen.

Det er positivt at prosjektledelsen og arkitektene har tatt hensyn til våre viktigste "krav" og ønsker. Anlegget synes å tilfredsstille nær samtlige av brukergruppenes behov - innenfor gitte rammer. Det er viktig å forholde seg til de økonomiske rammer som foreligger, og vi mener at vi vil få et meget flott og unikt svømmeanlegg. Arkitektonisk så er bygget utrolig flott, og innholdsmessig så tilfredsstiller det også våre viktigste ønsker. Det blir et stort kortbanebasseng på 25x21 meter, som gir hele 10 treningsbaner og 8 konkurransebaner. Det er kun ett annet basseng i Norge med denne dimensjonen (Holmen i Asker). Det blir tilrettelagt for mobile tribuner på begge langsidene. Videre bygges det et separat stupbasseng (1, 3 og 5 meters stup), to terapi-/opplæringsbasseng samt barnebasseng og aktivitetsbasseng. Det blir kafé, butikk og flotte garderobeområder. Alt godt tilrettelagt for funksjonshemmede.