Årsmøter

Årsmøter

Innkalling til Årsmøte 2020 i Ullensakersvømmerne

Jessheimbadet 5.5.2021 kl 18:00

Grunnet smittesituasjonen og gjeldende restriksjoner ser det pr dd ut til at møtet vil bli gjennomført via Teams. Påmelding til møtet gjøres via denne link: Påmelding

Saker et medlem ønsker behandlet på årsmøtet sendes til styret senest 21.4.2021 på leder@ullensakersvommerne.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 28.4.2021 uke før årsmøtet på denne side.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ullensakersvømmerne i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ullensakersvømmerne. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.