Årsmøter

Årsmøter

Innkalling til Årsmøte i 2022 for Ullensakersvømmerne

Årsmøtet avholdes 16.03.22 kl. 18.00 på Jessheim is og flerbrukshall og på Meet

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 08.03.22 kl. 21.00 til leder@ullensakersvommerne.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Ullensakersvommerne.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ullensakersvømmerne i minst én måned og betalt medlemskontingent innen 16.02.22, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ullensakersvømmerne. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.