Årsmøter

Årsmøter

Innkalling til Årsmøte 2020 i Ullensakersvømmerne

Jessheimbadet 5.5.2021 kl 18:00

Vi planlegger med å gjennomføre dette med fysisk oppmøte. Dersom dette ikke er mulig pga smittesituasjonen vil det blir gjennomført via Teams. Ytterligere informasjon kommer når det nærmer seg.

Saker et medlem ønsker behandlet på årsmøtet sendes til styret senest 21.4.2021 på leder@ullensakersvommerne.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 28.4.2021 uke før årsmøtet på denne side.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ullensakersvømmerne i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ullensakersvømmerne. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.