Retningslinjer for miljø og trivsel

Retningslinjer for miljø og trivsel

I UllensakerSvømmerne skal det være tydelig hva som forventes av oss, både utøver - trener og foresatte. Det skaper forutsigbarhet og trygghet for alle sammen.

Her ligger regler for:

Det forventes at klubben etterlever reglene i sin helhet.