Styret

STYRET

Styret i Ullensakersvømmerne består av følgene personer og verv (2023-2024)

null

Janne Johnsbøen

Leder
null
null

Eli Hovd Bakken

Kasserer

ANDRE FUNKSJONER

null

Martin Vikan

Ansvarlig barnehagesvøm
null

Atefeh Abbasifar

Norges Svømmeskole
null

Runar Kletvang

Dommerkontakt