Personvern

Personvern Ullensakersvømmerne

Ullensakersvømmernes personvernerklæring Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Ullensakersvømmerne er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi samler inn og bearbeider fra ansatte og våre oppdragsgivere. At Ullensakersvømmerne er behandlingsansvarlig innebærer primært at det er Ullensakersvømmerne som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven.

Ullensakersvømmerne behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som arrangør av ulike svømmekurs, og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.ullensakersvommerne.no

Ullensakersvømmerne behandler personopplysninger i forbindelse med vår personaladministrasjon. Opplysningene som behandles er blant annet personalia, lønnsopplysninger, referat fra medarbeidersamtaler, opplysninger om foresatte, sykehistorie m.m. Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart under ansettelsesforholdet, og slettes 2 år etter avslutning av arbeidsforholdet, eller om vedkommende ber om at opplysningene skal slettes.

Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om kunder og leverandører. Med kontaktinformasjon menes navn på kontaktperson, e-postadresse, telefonnummer og stillingstittel.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen.

Det er viktig at opplysningene vi har om våre ansatte, våre kunder og leverandører er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Ullensakersvømmerne benytter seg av ECIT for føring av regnskap, fakturering og lønn. I Norge lagrer ECIT alle data hos Visma. For de oppgavene ECIT er engasjert, vil relevante ansatte hos ECIT ha innsyn i personopplysninger. Ullensakersvømmerne vil være ansvarlig databehandler også i de tilfellene ECIT utfører oppdrag for oss.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til personopplysninger, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte leder i Ullensakersvømmerne på leder@ullensakersvommerne.no eller telefon 98 23 48 02.