Ullensakersvømmerne har flere sponsorer som bidrar til klubben på ulike måter. Nedenfor er en beskrivelse av de ulike pakkene vi kan tilby.

For ytterligere detaljer og spørsmål, vennligst kontakt vår sponsoransvarlig på sponsor@ullensakersvommerne.no

Liten pakke

Denne pakken inneholder profilering på:

Mellomstor pakke

Denne pakken inneholder profilering på:

Stor pakke

Denne pakken inneholder profilering på:
  • www.ullensakersvommerne.no
  • Facebook og Instagram
  • Profilering på klubbtøy
  • Sponsor vises på infoskjermer i Jessheimbadet
  • Roll-up på svømmestevner arrangert av Ullensakersvømmerne

Byggevarer fra Monter Jessheim

I forbindelse med innkjøp til bygging av tribuner har vi fått en avtale med Monter Jessheim som gir medlemmer av Ullensakersvømmerne rabatt på kjøp av byggevarer.

For å oppnå denne rabatt må medlemskort fremvises i kassa. Medlemskort finnes på MinIdrett.

Prisene er gjeldene pr mars 2023, og kan endres uten varsel.