Ullensakersvømmerne har flere sponsorer som bidrar til klubben på ulike måter. Nedenfor er en beskrivelse av de ulike pakkene vi kan tilby.

For ytterligere detaljer og spørsmål, vennligst kontakt vår sponsoransvarlig på sponsor@ullensakersvommerne.no

Liten pakke

Denne pakken inneholder profilering på:

Mellomstor pakke

Denne pakken inneholder profilering på:

Stor pakke

Denne pakken inneholder profilering på:
  • www.ullensakersvommerne.no
  • Facebook og Instagram
  • Profilering på klubbtøy
  • Sponsor vises på infoskjermer i Jessheimbadet
  • Roll-up på svømmestevner arrangert av Ullensakersvømmerne

Bilia Norge AS, avd. Jessheim har gode tilbud i forbindelse med OL.

https://www.bilia.no/biler/volvo/kampanjer/