Startlisens 2021

Alle utøvere som vil være med på approberte stevner må ha en gyldig startlisens. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen). En startlisens koster kr 350/år for de mellom 9 og 12 år, og kr 750/år for de som er 13 år og eldre. Kontonummer og KID som benyttes til betaling finnes på MinIdrett. Utøvere som ikke finner betalingsinformasjon her eller ikke har løst startlisens tidligere, kan ta kontakt med leder i Ullensakersvømmerne for å få registert dette.

For mer detaljer rundt startlisensen, se på Norges Svømmeforbund sine sider