Støtte til kjøp av utstyr

Ullensakersvømmerne har fått 75.000 kr i støtte fra Odal Sparebank. Dette er til anskaffelse av eget tidtakerutstyr som er nødvendig når vi etterhvert skal arrangere eget stevne. Odal Sparebank er hovedsponsor til Ullensakersvømmerne.
Ullensakersvømmerne takker for støtten og et veldig godt samarbeid med Odal Sparebank. Fremtiden er veldig spennende med åpning av Jessheimbadet og arrangering av fremtidige stevner, hvor det fleste stevnet skal arrangeres januar 2022