Støtteordninger

Det finnes en del støtteordninger hvor privatpersoner kan søke om tilskudd.

Vi legger ut en liste over noen kjente fond nedenfor, det vil være opptil hver enkelt å vurdere søknad på disse.

Zuccarellostiftelsen

Enkeltindivid - Keep Me Playing - bryte ned kostnadsbarrieren for barn og unge, slik at de kan være med
Enkeltindivid - Access New Sports - hjelpe unge til å finne ny aktivitet å delta i, samme dekning som over

Ullensaker Kommune

Kommuners stipend for unge lovende talenter/utøvere - se kommunenes hjemmesider 
Ullensaker Idrettsråd
Flere kommuner har hjelp til dekning av aktivitetskostnader - se kommunens hjemmesider

Annet

Talentstipend | SpareBank 1 Østlandet

Retningslinjer - Frifond barn og unge - Frifond

Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup (stiftelsentfhna.no)