BABYSVØMMING

Babysvømming

Babysvømming er vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget. Vi driver leke aktiviteter som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem. Aktiviteten skal foregå på barnets premisser. Det er ingen krav om prestasjoner.

Hovedmålet med å delta på babysvømming er være å lære babyen å være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vann, uansett dybde og temperatur. Det er også et sikkerhetsmessig hensyn til at man drive babysvømming.

 

Prisen for babysvømming er kr. 620,- i måneden + medlemskontingent.

Gode grunner til å delta på babysvømming

  • Det er gøy! Familien kan drive med en aktivitet sammen
  • Svømming og andre vannaktiviteter er god trim og/eller avkobling for både barn og voksne.
  • Vann er et element der vi kan bevege oss lett i alle retninger. Vi har stor frihet i bevegelsene. Babyen klarer å utføre bevegelser som ikke er mulig på land. Han/hun frigjøres fra en sittende eller liggende stilling.
  • I tillegg til den fysiske treningen, får babyen en psykisk stimulering. For ikke å snakke om muligheten familien har til sosialt samvær. Man treffer andre familier med små barn og kan utveksle tanker, ideer og erfaringer.
  • Babysvømming (hvis den blir fulgt opp) gir familien ekstra gode muligheter til lek og aktiviteter i vann eller i tilknytning til vann senere i livet.

Når kan man starte med babysvømming?

I prinsippet er det ingenting i veien med å starte direkte etter fødselen. Her vil vannets temperatur være en bestemmende faktor. De fleste som driver med babysvømming i Norge, setter en nedre aldersgrense på 6-8 uker, eller/og 4 kg (gjelder babys alder og vekt). UllensakerSvømmerne har satt 8 uker som grense for oppstart.

Eventuelle handikap er ikke til hinder for å drive med babysvømming. Tvert imot viser forsøk at en slik aktivitet har en positiv effekt på barna. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å ta kontakt med lege.

Hvordan melder jeg på kurs?
For å melde på babysvømmekurs, gå inn på TryggiVann.no