SMÅBARNSVØMMING

Småbarnsvømming

Målet med småbarnsvømming er ikke først og fremst å lære barna og svømme ved å bevisst trene inn riktige svømmetak i ulike svømmearter. Mange barn lærer imidlertid en form for svømming gjennom kurset. Det vil si at de tar seg fram i vann – helst under vann – på egenhånd og bruker den teknikken de selv foretrekker.
Småbarnsvømming skal først og fremst være en aktivitet som foregår på barnas premisser. Målet er at barna blir trygge i vannet. Vi leker inn dykking, hopp, stup, ”svømming” og elementær selvberging etter hvert. Kurset bygger videre på babysvømming som er for barn opp til 2 år, men det er ingen forutsetning at man tidligere har deltatt på babysvømming eller har vært spesielt flittig til å oppsøke svømmehallen på egenhånd.
Prisen for småbarnssvømming er kr. 620,- i måneden + medlemskontingent.
Dette er et kurs for barn i alderen 2-4 år i følge med en voksen.
For påmelding til småbarnssvømming gå inn på TryggiVann.no