Treningspartier

Konkurransesvømming

Ofte stilte spørsmål om Barnas svømmeskole finner du her

Det er uttak til gruppene to ganger i året, januar og august. Det er sportslig leder og hovedtrener som avgjør hvilket parti den enkelte utøvere skal tilbys plass på. Det er flere kriterier for opprykk hvor oppmøte, engasjement, progresjon og holdninger er viktig. Det forventes at utøverne deltar på alle treningene, og at det meldes til treneren ved fravær. Utøveren skal møte presis til trening, ferdig skiftet og klar ved bassenget til tidspunktet som er angitt i Spond.

Ragnhild Engen er trener for K2 og K3 partiet, Thomas Frågåt er trener for K4A og K4B, Kaja Sandvik er trener for K4C, Fredrikke Engebretsen er trener for Rekrutt-partiet og Michael Jansen er trener for T-partiet. May Britt Hamnes er oppmann for K2, K3, K4A og T-partiet, og Kjærsti Theodorsen er oppmann for K4B og K4C. Kontakt trenerne for spørsmål som omhandler treningene, oppmenn kan besvare andre spørsmål og videresender spørsmål dersom det trengs.

K1-PARTI

K1-partiet er for utøvere som deltar på̊ lokale, nasjonale og internasjonale svømmestevner. De trener 9 økter i uken. Det vil fortsatt være fokus på videreutvikle tekniske ferdigheter, men hovedfokuset ligger på lengre treningsserier og landtrening. Intensiteten i treningene er høyere enn på K2. På dette partiet er det krav til stevnedeltakelse samt at utøverne må delta på samtlige treningsleirer som blir arrangert.

Les mer

K2-PARTI

K2-partiet er for utøvere som deltar på̊ lokale, nasjonale og internasjonale svømmestevner.  Det vil fortsatt være fokus på videreutvikle tekniske ferdigheter, men hovedfokuset ligger på lengre treningsserier og landtrening. Intensiteten i treningene er høyere enn på K3. På dette partiet er det krav til stevnedeltakelse samt at utøverne må delta på to treningsleirer i året. Dersom utøveren har NM krav er det ønskelig at utøveren i tillegg deltar på NM leir.

Les mer

K3-PARTI

På K3-partiet deltar utøvere på lokale og nasjonale svømmestevner. Her er det fokus på å videreutvikle tekniske ferdigheter, det vil svømmes lengre serier og lengre økter. Skadeforebyggende trening har en viktig plass i utøverens treningshverdag, og fokus på restitusjon, kosthold og eierskap til idretten er viktig. Det er krav til deltakelse på stevner og treningsleir.

Les mer

K4A-PARTI

K4A-partiet er et konkurranseparti for utøvere som trener 4-5 økter i uken, og behersker de 4 svømmeartene. Trener avgjør når en utøver kan flyttes til K4A, og det tilbys gjerne en hospiteringsperiode i forkant. Fokus på treningene er i hovedsak teknikk, vendingsarbeid og mestring. Videre legges det vekt på serier over lengre distanser, forståelse av starttider og beinspark. På K4A så deltar utøverne på ca ett approbert stevne i måneden og LÅMØ er en målsetning for de fleste i gruppen

Les mer

K4B-PARTI

Dette treningspartiet vil fortsette å arbeide med tekniske oppgaver på crawl, rygg, brystsvømming og butterflybevegelser. De har tilbud om fire treninger i uken. Deltakere på dette partiet deltar på approberte stevner. Trener i samarbeid med hovedtrener vil vurdere å gi enkelte utøvere muligheten til å hospitere på K4A. Trener vil da kontakte foreldre/foresatte dersom det er aktuelt og det vil da legges en plan for dette.

Les mer

K4C-PARTI

K4C-partiet er for utøvere som ønsker å gå videre med svømming etter å ha fullført haimerket på Norges Svømmeskole. Dette treningspartiet vil arbeide med tekniske oppgaver på̊ crawl, rygg, brystsvømming og butterflybevegelser. De har tilbud om tre treninger i uken. Deltakere på K4C vil kunne delta i approberte svømmekonkurranser når trener finner at de er klare for det.

Les mer

T-Parti

Dette treningspartiet er for utøvere som ikke ønsker å satse på svømming som konkurranseidrett, men som fremdeles ønsker å være en del av Ullensakersvømmerne og gjennomføre treninger. Det skal legges opp til at utøvere som har lyst til å satse igjen etter en periode på dette treningspartiet, skal få muligheten til dette. Dersom utøveren ønsker å delta på et stevne, kan dette selvfølgelig gjøres. Dette avtales direkte med trener.

Les mer

Andre aktiviteter

I tillegg til disse åtte treningspartiene tilbyr også UllensakerSvømmerne andre aktiviteter, slik som stup.

Stup