D-parti

D-parti

D-partiet er for utøvere som har klart kravene til E-partiet. Trener avgjør når en utøver kan flyttes til D-partiet.

Dette treningspartiet vil fortsette å arbeide med tekniske oppgaver på crawl, rygg, brystsvømming og butterflybevegelser.
Merk at oppmøte er 15 minutter før oppsatt treningstid.

Treningstider gjeldende fra 1.1.2022

Morgen Ettermiddag
D Mandag
D Tirsdag 17:00 - 18:00 Magdi Vesong
D Onsdag
D Torsdag 19:30 - 20:30 Magdi, Patryk Jessheimbadet
D Fredag
D Lørdag 10:30 - 11:30

11:30 - 12:30

Magdi

Magdi

Vesong - gym

Vesong - svømming

Kontaktpersoner

null

Oppmann

Kjærsti Theodorsen

kjaersti.theodorsen@gmail.com

Ferdighetskrav