Oppmann

Oppmann

Parti Navn E-postadresse
K1-parti Anette Engebretsen oppmann@ullensakersvommerne.no
K2-parti Anette Engebretsen  oppmann@ullensakersvommerne.no
K3-parti Anette Engebretsen  oppmann@ullensakersvommerne.no
K4A-parti May Britt Hamnes Grønningen oppmann.cu@ullensakersvommerne.no
K4B-parti Kjærsti Theodorsen oppmann.de@ullensakersvommerne.no
K4C-parti Kjærsti Theodorsen oppmann.de@ullensakersvommerne.no
Treningsparti May Britt Hamnes Grønningen oppmann.cu@ullensakersvommerne.no