K1-parti

Det er uttak til gruppene to ganger i året, januar og august. Det er sportslig leder og hovedtrener som avgjør hvilket parti den enkelte utøvere skal tilbys plass på. Det er flere kriterier for opprykk hvor oppmøte, engasjement, progresjon og holdninger er viktig. Det forventes at utøverne deltar på alle treningene, og at det meldes til treneren ved fravær. Utøveren skal møte presis til trening, ferdig skiftet og klar ved bassenget til tidspunktet som er angitt i Spond.

Maris Lencevics er trener for K1-partiet og Anette Engebretsen er oppmann. Kontakt treneren for spørsmål som omhandler treningene, oppmenn kan besvare andre spørsmål og videresender spørsmål dersom det trengs.

Sportslig plan inneholder blant annet mer informasjon om klubben, dens målsettinger og handlingsplan, krav til deltagelse på treningsleire på de ulike partiene etc,

K1-partiet er for utøvere som deltar på̊ lokale, nasjonale og internasjonale svømmestevner. De trener 9 økter i uken. Det vil fortsatt være fokus på videreutvikle tekniske ferdigheter, men hovedfokuset ligger på lengre treningsserier og landtrening. Intensiteten i treningene er høyere enn på K2. På dette partiet er det krav til stevnedeltakelse samt at utøverne må delta på samtlige treningsleirer som blir arrangert.

Treningsavgift

Det blir fakturert for treningsavgift to ganger i året, en gang på høsten og en gang på vinteren. Se priser for ytterligere informasjon om dette.

Utstyr utøverne trenger

Utøverne må ha svømmeføtter, paddles til crawl og bryst (to ulike- en spiss front og en med rund front som vist på bilder under), pullboy, plate, frontsnorkel og en kopp/boks.

Svømmeføtter

Plate

Pullboy

Svømmebriller

Paddles for crawl

Paddles for bryst

Snorkel

Startlisens

Norges Svømmeforbunds medlemsklubber har vedtatt på Forbundstinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen). Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.

Lisensen gjelder fra innbetalingsdato og ut året. Logg inn på minidrett.no med brukernavn og passord for å betale lisens. Trykk på min «Min profil», velg og trykk på riktig familiemedlem (utøverens navn) og deretter trykk på «lisens og overgang» for å betale lisens. Her står kontonummer og kid på kortet.

For mer informasjon om dette se her: http://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/

Har du spørsmål eller skal ordne lisens for første gang kan du sende e-post til stevne@ullensakersvommerne.no

Aktivitetsplan

På Ullensakersvømmerne sine hjemmeside vil aktivitetsplanen være gjeldende. Den utarbeides og publiseres på våre hjemmesider 2 ganger i året. Juni og desember. Påmelding og invitasjoner vil publiseres fortløpende, men vil være styrende for klubbens planer for stevner. Det skal kun ved unntak avvikes fra denne.

Aktivitetsplanen har konkretisert hvilke stevner som er aktuelle for de ulike partiene. Anbefales å gå inn og se på denne. Her er linken til aktivitetsplanen

Approberte stevner

Alle konkurransepartiene deltar på approberte stevner. At et stevne er approbert betyr at det er offisielle tider som blir registrert, og at det brukes dommere som sjekker at øvelsene gjennomføres etter gjeldende regelverk. For å delta på den approberte delen må man være 9 år eller eldre, og man må ha innbetalt lisens. Lisens er ikke det samme som treningsavgift, lisens betales ikke til klubben men til idrettsforbundet. Det er 1/3 del premiering. Det koster 100 kr per start og blir fakturert i etterkant av stevnet.  9 års klassen rangeres ikke. Dette kommer av at det er bestemt i barneidrettsbestemmelsene at man kan kun benytte resultatlister og rangere utøvere fra de er fylt 11 år.

 

Det blir lagt ut invitasjon og påmeldingslister som trener har laget på spond i forkant av stevner. Dersom utøveren ikke skal delta på et stevne så må foreldrene/foresatte gi tilbakemelding til treneren innen tidsfristen. Dersom utøveren ikke kan stille eller det er ønskelig med andre øvelser, avtales dette direkte med treneren. Dersom det ikke er gjort vil utøveren måtte betale for planlagte starter, dette gjelder også ved sykdom. Det kan i noen tilfelle dekkes av private forsikringer.

Andre ting som er greit å vite

Scandic Sport

Klubben er registrert som medlem i Scandic Sports. Dette innebærer en del fordeler for idrettslag som bestiller hotellopphold på Scandic- inkludert «Fans –pris. For å bestille hotellopphold med «fans-pris», trenger dere å bruke rabattkoden «FANS» ved bestilling.

 

Sport1 Kløfta

Her kan klubbtøy kjøpes til noe redusert pris.

https://www.ullensakersvommerne.no/klubbtoy/#1603832132834-539633d9-d769

Gå inn på https://sport1.no/min-side/logg-inn/Login/ opprett bruker hvis du ikke allerede har og velg Ullensakersvømmerne som klubbtilhørighet. Det gis også rabatt på de fleste varer i butikken hos Sport1 på Kløfta. Dere må bare oppgi telefonnummeret deres etter man har opprettet en bruker og lagt til klubbtilhørighet for å kunne få denne rabatten.

 

XO Sport

Her kan det bestilles Ullensakersvømmerne badebukse, badedrakt samt ryggsekk.

Klubben har en avtale med XO sport for svømmerelatert utstyr som ryggsekk, utstyrsnett og badetøy med logo og med mulighet for navn på. Logg inn på https://www.xosport.no/. Velg Ullensakersvømmerne på venstre meny for å finne «vårt» utstyr. Det er mulig å kjøpe annet svømmetøy og utstyr uten klubblogo.

For å opprette bruker og registrere deg må du gå inn på nettsiden og lag ny bruker. Ullensakersvømmerne har kundenummer 31700 som står under menyen logg inn/registrer

Hvis du er eksisterende bruker hos XO sport kan det være at du må bruke en annen epost-adresse. Tilgjengelig klubbtøy er nederst til venstre i nettbutikkens meny.

Nasjonale mesterskap og internasjonale stevner

De utøverne som har krav til nasjonale mesterskap som UM og NM deltar på dette. Det samme gjelder enkelte stevner i utlandet som klubben ønsker å delta på.

I tillegg de de approberte stevnene som blir arrangert av klubber i de ulike svømmekretsene, finnes det også noen stevner som går i regi i Norges Svømmeforbund. Klubbene tildeles disse stevnene fra år til år. Øvelser og gjennomføring er tilpasset de ulike aldersgruppene fra 11 år og opp til seniornivå. Disse stevnene har kvalifiseringskrav, dvs at de må ha oppnådd tider bestemt av svømmeforbundet innenfor enkelte øvelser for å kunne melde seg på og delta. Dette er derfor noe man først blir med på etter å ha deltatt på lokale approberte stevner en stund.

UM – Ungdomsmesterskap

UM arrangeres på høsten, ofte i uke 42, og er for aldersklasse 13 til 16 år.  Stevnet går over 3 dager, hvilke øvelser som er på programmet bestemmes av Svømmeforbundet. Det er både individuelle øvelser og stafetter.

Man kvalifiserer seg til UM ved å klare kravene som er satt av Norges Svømmeforbund på enkeltøvelser individuelt, eller ved å legge samme individuelle tider for stafett.

NM – Norsk mesterskap   

Norsk mesterskap i svømming arrangeres 2 ganger pr år. NM langbane er i starten av juli, mens NM kortbane er i november. Dette er en årsklasse for senior og en for junior.

Man kvalifiserer seg til NM ved å klare kravene som er satt av Norges Svømmeforbund på enkeltøvelser individuelt, eller ved å legge samme individuelle tider for stafett.

Aktuelle apper og internettsider som er informative

https://livetiming.medley.no/ Her finner dere en stevneoversikt på landsbasis. Det blir også lagt ut invitasjon til det enkelte stevne samt påmeldingslister og annen detaljert informasjon her.

https://www.medley.no/ Her finner dere informasjon om stevner, kvalifiseringskrav til LÅMØ, ÅM, UM, NM, Bergen Swim, Nordsjøstevne etc. Det er også her dere finner hver enkelt utøver sine personlige rekorder på de ulike øvelsene.

https://svomming.no/svomming/svomming-forside/kval-krav/ Her opplyses det om en utøver er kvalifisert til et stevne eller ikke. 

Livetiming Medley Reader er en app som er fin å bruke for å oppdatere seg under stevner og finne tidspunkter for øvelser og heat. Anbefales å laste ned. 

Kontaktpersoner