K4A-parti

Det er uttak til gruppene to ganger i året, januar og august. Det er trenerteamet som avgjør hvilket parti den enkelte utøvere skal tilbys plass på. Det er flere kriterier for opprykk hvor oppmøte, engasjement, progresjon og holdninger er viktig. Det forventes at utøverne deltar på alle treningene, og at det meldes til treneren ved fravær. Utøveren skal møte presis til trening, ferdig skiftet og klar ved bassenget til tidspunktet som er angitt i Spond.

Ragnhild Engen og Thomas Frågåt er trener for K4A-partiet og May Britt Hamnes Grønningen er oppmann. Kontakt treneren for spørsmål som omhandler treningene, oppmenn kan besvare andre spørsmål og videresender spørsmål dersom det trengs.

Sportslig plan inneholder blant annet mer informasjon om klubben, dens målsettinger og handlingsplan, krav til deltagelse på treningsleierer på de ulike partiene etc,

K4A-partiet er et konkurranseparti for utøvere som trener 4-5 økter i uken, og behersker de 4 svømmeartene. Trener avgjør når en utøver kan flyttes til K4A, og det tilbys gjerne en hospiteringsperiode i forkant. Fokus på treningene er i hovedsak teknikk, vendingsarbeid og mestring. Videre legges det vekt på serier over lengre distanser, forståelse av starttider og beinspark. På K4A så deltar utøverne på ca ett approbert stevne i måneden og LÅMØ er en målsetning for de fleste i gruppen.

Utøverne skal være klar ved bassenget til skadeforebyggende oppvarming. Følg med på spond og husk å gi beskjed til trener/avslå i spond ved fravær.

Treningstider gjeldende fra 01.01.2024

Morgen Ettermiddag
K4A Mandag 16:30 - 18:30 Ragnhild Vesong
K4A Tirsdag 18:30 - 20:30 Ragnhild Vesong
K4A Onsdag 06:00 - 08:00 Thomas Jessheimbadet
K4A Torsdag 18:30 - 20:30 Ragnhild Jessheimbadet
K4A Fredag 16:30 - 18:30 Thomas Vesong
K4A Lørdag

Treningsavgift

Det blir fakturert for treningsavgift to ganger i året, en gang på høsten og en gang på vinteren. Se på priser for ytterligere informasjon om dette.

Utstyr utøverne trenger

Utøverne må ha svømmeføtter, paddles til crawl og bryst (to ulike- en spiss front og en med rund front som vist på bilder under), pullboy, plate, frontsnorkel og en kopp/boks. Det er plater til låns på Vesong og Jessheimbadet.

Svømmeføtter

Plate

Pullboy

Svømmebriller

Paddles for crawl

Paddles for bryst

Snorkel

Startlisens

Norges Svømmeforbunds medlemsklubber har vedtatt på Forbundstinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser/kamper i idrettene Norges Svømmeforbund administrerer, må ha gyldig startlisens. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (9-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen). Norges Svømmeforbund fortsetter avtalen med Idrettens Helsesenter og Gjensidige. Ordningen med at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader er svært gledelig for alle aktive i svømmeidretter. Alle som betaler startlisens har tilgang til Skadetelefonen, telefonnummer 987 02033, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader. Åpningstider er alle dager 09.00–21.00.

Lisensen gjelder fra innbetalingsdato og ut året. Logg inn på minidrett.no med brukernavn og passord for å betale lisens. Trykk på min «Min profil», velg og trykk på riktig familiemedlem (utøverens navn) og deretter trykk på «lisens og overgang» for å betale lisens. Her står kontonummer og kid på kortet.

For mer informasjon om dette se her: http://svomming.no/forbundet/klubbdrift/organisasjon/lisens/

Har du spørsmål eller skal ordne lisens for første gang kan du sende e-post til stevne@ullensakersvommerne.no

Aktivitetsplan

På Ullensakersvømmerne sine hjemmeside vil aktivitetsplanen være gjeldende. Den utarbeides og publiseres på våre hjemmesider 2 ganger i året. Juni og desember. Påmelding og invitasjoner vil publiseres fortløpende, men vil være styrende for klubbens planer for stevner. Det skal kun ved unntak avvikes fra denne.

Aktivitetsplanen har konkretisert hvilke stevner som er aktuelle for de ulike partiene. Anbefales å gå inn og se på denne. Her er linken til aktivitetsplanen 

Approberte stevner

Alle konkurransepartiene deltar på approberte stevner. At et stevne er approbert betyr at det er offisielle tider som blir registrert, og at det brukes dommere som sjekker at øvelsene gjennomføres etter gjeldende regelverk. For å delta på den approberte delen må man være 9 år eller eldre, og man må ha innbetalt lisens. Lisens er ikke det samme som treningsavgift, lisens betales ikke til klubben men til idrettsforbundet. Det er 1/3 del premiering. Det koster 100 kr per start og blir fakturert i etterkant av stevnet.  9 års klassen rangeres ikke. Dette kommer av at det er bestemt i barneidrettsbestemmelsene at man kan kun benytte resultatlister og rangere utøvere fra de er fylt 11 år.

 

Det blir lagt ut invitasjon og påmeldingslister som trener har laget på spond i forkant av stevner. Dersom utøveren ikke skal delta på et stevne så må foreldrene/foresatte gi tilbakemelding til treneren innen tidsfristen. Dersom utøveren ikke kan stille eller det er ønskelig med andre øvelser, avtales dette direkte med treneren. Dersom det ikke er gjort vil utøveren måtte betale for planlagte starter, dette gjelder også ved sykdom. Det kan i noen tilfelle dekkes av private forsikringer.

Informasjon om LÅMØ, ÅM og UM

I tillegg de de approberte stevnene som blir arrangert av klubber i de ulike svømmekretsene, finnes det også noen stevner som går i regi i Norges Svømmeforbund. Klubbene tildeles disse stevnene fra år til år. Øvelser og gjennomføring er tilpasset de ulike aldersgruppene fra 11 år og opp til seniornivå. Disse stevnene har kvalifiseringskrav, dvs at de må ha oppnådd tider bestemt av svømmeforbundet innenfor enkelte øvelser for å kunne melde seg på og delta. Dette er derfor noe man først blir med på etter å ha deltatt på lokale approberte stevner en stund.

LÅMØ og ÅM

LÅMØ er et stevne som utøveren må ha tider på gitte øvelser for å kunne melde seg på og delta. LÅMØ er for utøvere fra 11 til 16 år, og har alltid de samme øvelsene.

Det gjennomføres alltid fra fredag til søndag i uke på 5 ulike steder i Norge. (Etter regioner). Ullensakersvømmerne er alltid med i region Øst.

Årsklasse 11 år

Denne klassen svømmer øvelsene 50 butterfly, 200 fri, 100 rygg, 100 bryst og 100 individuell medley. For å kunne melde seg på LÅMØ er det et krav at man har en godkjent tid på alle øvelsene i løpet av de foregående 12 månedene.

Årsklasse 12 år

Denne klassen svømmer øvelsene 100 butterfly, 400 fri, 200 rygg, 200 bryst og 200 individuell medley. For å kunne melde seg på LÅMØ er det et krav at man har en godkjent tid på alle øvelsene i løpet av de foregående 12 månedene.

Årsklasse 13 til 16 år

Denne klassen svømmer øvelsene 100 butterfly, 400 fri, 200 rygg, 200 bryst og 200 individuell medley. Det som skiller disse klassene fra de 2 yngste, er at man i tillegg til å ha gjennomført alle øvelsene må være rangert blant de 24 beste innenfor sin region.

Denne aldersklassen har også mulighet til å kvalifisere seg til ÅM. ÅM gjennomføres i pinsen (lørdag til mandag). Dette er en landsfinale hvor man konkurrerer innenfor sin egen klasse. De som er kvalifisert her er de 30 beste tidene i hver årsklasse fra alle LÅMØ regioner samlet.

UM – Ungdomsmesterskap

NM for Ungdom arrangeres på høsten, ofte i uke 42, og er for aldersklasse 13 til 16 år.  Stevnet går over 3 dager, hvilke øvelser som er på programmet bestemmes av Svømmeforbundet. Det er både individuelle øvelser og stafetter.

Man kvalifiserer seg til UM ved å klare kravene som er satt av Norges Svømmeforbund på enkeltøvelser individuelt, eller ved å legge samme individuelle tider for stafett.

Andre ting som er greit å vite

Scandic Sport

Klubben er registrert som medlem i Scandic Sports. Dette innebærer en del fordeler for idrettslag som bestiller hotellopphold på Scandic- inkludert «Fans –pris. For å bestille hotellopphold med «fans-pris», trenger dere å bruke rabattkoden «FANS» ved bestilling.

 

XO Sport

Her kan det bestilles Ullensakersvømmerne badebukse, badedrakt samt ryggsekk.

Klubben har en avtale med XO sport for svømmerelatert utstyr som ryggsekk, utstyrsnett og badetøy med logo og med mulighet for navn på. Logg inn på https://www.xosport.no/. Velg Ullensakersvømmerne på venstre meny for å finne «vårt» utstyr. Det er mulig å kjøpe annet svømmetøy og utstyr uten klubblogo.

For å opprette bruker og registrere deg må du gå inn på nettsiden og lag ny bruker. Ullensakersvømmerne har kundenummer 31700 som står under menyen logg inn/registrer

Hvis du er eksisterende bruker hos XO sport kan det være at du må bruke en annen epost-adresse. Tilgjengelig klubbtøy er nederst til venstre i nettbutikkens meny.

Aktuelle apper og internettsider som er informative

https://livetiming.medley.no/ Her finner dere en stevneoversikt på landsbasis. Det blir også lagt ut invitasjon til det enkelte stevne samt påmeldingslister og annen detaljert informasjon her.

https://www.medley.no/ Her finner dere informasjon om stevner, kvalifiseringskrav til LÅMØ, ÅM, UM, NM, Bergen Swim, Nordsjøstevne etc. Det er også her dere finner hver enkelt utøver sine personlige rekorder på de ulike øvelsene.

https://svomming.no/svomming/svomming-forside/kval-krav/ Her opplyses det om en utøver er kvalifisert til et stevne eller ikke. 

Livetiming Medley Reader er en app som er fin å bruke for å oppdatere seg under stevner og finne tidspunkter for øvelser og heat. Anbefales å laste ned. 

Kontaktpersoner

null

Ansvarlig Trener

null

 

 

null

Oppmann

May Britt Hamnes Grønningen

oppmann.cu@ullensakersvommerne.no

 

null

Trener

Thomas Frågåt

Thomas@ullensakersvommerne.no