Priser

Priser

Priser per. sesong for våre ulike treningspartier

Elite

NOK

3450
A-partiet

NOK

3450
B-partiet

NOK

3450
C1-partiet

NOK

2570
C2-partiet

NOK

1985 NOK
D-partiet

NOK

2130
E-partiet

NOK

2130
Ungdomspartiet

NOK

1985