Priser

Priser

Priser per. sesong for våre ulike treningspartier

K2-partiet

NOK

3750,-
K3-partiet

NOK

3750,-
K4A-partiet

NOK

2850,-
K4B-partiet

NOK

2350,- NOK
K4C-partiet

NOK

2350,-
T-partiet

NOK

2200,-
Rekrutt-partiet

NOK

2000,-