TRIMPARTI

TRIMPARTI

På grunn av den pågående situasjonen med COVID-19 har vi for tiden dessverre ikke mulighet til å arrangere folkebad.

 

På vårt trimparti kan man trene for seg selv, uten instruktør. Det er ingen krav for svømmeferdigheter før man begynner. Ullensakersvømmerne stiller med badevakt.

Allergot (12,5m langt): Mandager og torsdager kl 20:00 - 21:00.
OBS. Man må være ute av garderobene senest kl. 20:45

Vesong (25m langt) : Mandager kl 20:00 - 21:00, tirsdager kl 20:00 - 21:00 og torsdager kl 20:00 - 21:00
Priser
Alt. 1: Hålvårskort kr 1300,-
Alt. 2: Engangsbesøk kr 50,-

Veibeskrivelse Vesong

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM

VEIBESKRIVELSE NORDBY

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM

GJESTAD BO – OG AKTIVITETSSENTER

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM

VEIBESKRIVELSE LHL-SYKEHUSET

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM

VEIBESKRIVELSE ALLERGOT

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM

VEIBESKRIVELSE ALGARHEIM

ULLENSAKERSVØMMERNE

Postboks 165, 2051 JESSHEIM