Uttak til regionslag øst

Norges Svømmeforbund starter med regionslagssamlinger fra og med september 2020.

Målet med Regionslag er å samle junior svømmere i hver region for å inspirere, utdanne, og matche flere av dere unge lovende utøvere som har prestasjonsnivå under landslags kravene. 

Regionslagene skal bidra til at flere svømmere inspireres til å satse svømming på et høyere nivå. Ved å samle juniorsvømmerne ønsker NSF å bidra til å påvirke kultur, holdninger, verdier og forståelse av hva som kreves for å videreutvikle prestasjonskulturen til flere svømmere og klubber. Dette er et fantastisk tilbud og en anerkjennelse for den enorme jobben våre utøvere legger ned. 

Det er totalt 4 samlinger i løpet av sesongen:

Samling 1: 4-6 september

Samling 2: 20-22 november

Samling 3: 5-7 februar

Samling 4: 13-15 mai 

Sted er ikke bestemt ennå, men det er på Østlandet.