Politiattest

Politiattest

Fra og med 1. januar 2009 plikter alle idrettslag å innhente politiattest fra personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, i den anledning er det utarbeidet en veileder for idrettslagene om håndtering av ordningern. (ref NIF)

 

Rutine for politiattest i Ullensakersvømmerne

På grunn av vedtektene om politiattest i idretten krever nå Ullensakersvømmerne attest fra alle som skal ha tillits/ansvarsforhold ovenfor mindreårige barn opptil 18 år, dette gjelder for trenere, oppmenn og lagledere.

Slik søker du om politiattest elektronisk

1. Før du søker
Sjekk at du har skjemaet Bekreftelse på formål ferdig utfylt fra arbeidsgiver eller studiested. Skjemaet må legges ved søknaden.

Kontakt Kristine Kronstad for å få tilsendt ferdig utfylt skjema. politiattest@ullensakersvommerne.no

Under 18 år?
Du kan søke elektronisk. Husk at bekreftelsen fra arbeidsgiver/frivillig organisasjon må inneholde foresattes signatur.

2. Send elektronisk søknad (Link til politiets sider for søknad)
Alle kan sende inn søknad om politiattest elektronisk, også dere som er under 18 år.

  1. Logg inn med MinID, BankID, BankID på Mobil, Buypass,  eller Commfides.
  2. Velg formål
  3. Last opp vedlegg (word-dokument, pdf eller bilde)
  4. Send inn via linken nedenfor

3. Behandlingstid
For tiden er det 2 ukers behandlingstid. Velger du å motta politiattesten i posten, kommer tiden det tar med postgang i tillegg.

4. Fremvis attesten til Kristine Kronstad når du får den i retur.
Ingen kan tre inn i noen rolle før en godkjent attest er fremlagt.

Her finner du mer informasjon og hjelp til utfylling:

Politiattest for frivillige organisasjoner